Dynamisch jongerenwerk

                     Het jongerenwerk naar het Symposium

Op woensdag 29 juni was het jongerenwerk aanwezig op de HVA bij het symposium over jongerenwerk op de scholen. Er waren veel jongerenwerkers aanwezig vanuit het hele land. De middag begon met een welkomstwoord en een filmpje waarin jongeren en docenten hun ervaringen deelden over het jongerenwerk op school. Veel mooie en positieve verhalen van situaties waarin de waarde van het jongerenwerk in de scholen duidelijk te zien is.

Vervolgens was er een bijzondere gastspreker, namelijk Dashar Wills. Dashar is docent en jongerenwerker! Hij kon ontzettend goed vertellen over de verschillen tussen docenten en jongerenwerkers vanuit zijn eigen ervaringen. Vooral de verschillen tussen het doel van de docent en de hierbij behorende werkwijze, het doel van het jongerenwerk en de werkwijze van de jongerenwerkers. Dashar maakte gebruik van een aantal quotes zoals:

“ Docenten zijn didactisch fantastisch & jongerenwerkers zijn onlogisch pedagogisch.”

“ Een docent leert de jongeren om dingen goed te doen & de jongerenwerker leert de jongeren de goede dingen te doen.”

“ Docenten zijn gefocust op het eind resultaat & jongerenwerkers zijn gefocust op het proces.”

Daarna werden er samen met jongerenwerkers een aantal casussen uit de praktijk besproken, deze werden door Janneke Manders (Youth Spot) gekoppeld aan de methodieken en methodische principes van het jongerenwerk.  Op die manier werd de meerwaarde van het jongerenwerk op school duidelijk zichtbaar. De volgende 4 punten zijn de speerpunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen naar de meerwaarde van jongerenwerk op school (het onderzoek loopt nog)

  • vroeg signalering
  • ondersteunen leerlingen
  • ondersteunen school personeel
  • verbinden professionals & leefgebieden leerlingen.

Het laatste onderdeel van de middag waren verschillende workshops, waarin er dieper werd ingegaan op deze 4 speerpunten. Jongerenwerkers vanuit het hele land en medewerkers vanuit verschillende scholen gingen met elkaar in gesprek over de speerpunten.

Als afsluiting was er een optreden van Kid Wonder, een jongere die dankzij het jongerenwerk op school vele successen heeft behaald. Hij heeft hier een nummer over gemaakt en heeft deze laten horen aan alle aanwezigen.

 

Een mooie, motiverende en inspirerende middag met vele gesprekken en herkenbare verhalen over het jongerenwerk op school.

 

Privacyverklaring
Het Dynamisch Jongerenwerk maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere