Dynamisch jongerenwerk

Werken bij De Schoor

Werken bij De Schoor betekent dat je een belangrijke bijdrage kan leveren aan het welzijn van veel Almeerders

 

De Schoor is een grote welzijnsorganisatie in Almere, waarbij 270 medewerkers en ca. 1000 vrijwilligers werkzaam zijn. De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: Meedoen in Almere!

In buurt- en jongerencentra, speeltuin en op de jeugdlanden, op brede scholen, verspreid over de hele stad kunnen bewoners van alle leeftijden elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en cursussen. Onze professionals werken daartoe samen met de vrijwilligers aan en in een:

 

  • leefbare en veilige stad, waar het goed wonen is en iedereen zich thuis voelt
  • sociale en zorgzame stad, waar iedereen meedoet en elkaar helpt
  • kleurrijke stad, waar plaats is voor alle culturen
  • vernieuwende stad, met ruimte voor beweging, initiatieven en experimenten
  • betrokken stad, waar iedereen telt en betrokken is met elkaar en met de stad.

 

Nieuwsgierig? Ga dan snel naar onze website werkenbijdeschoor.nl 

Stagelopen bij De Schoor

WAAR GAAT 
JOUW HART 
SNELLER 
VAN KLOPPEN?

 

Privacyverklaring
Het Dynamisch Jongerenwerk maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere