Dynamisch jongerenwerk

KOM OOK STAGE LOPEN BIJ JONGERENWERK!

Stagemogelijkheden voor vmbo-, mbo- en hbo-studenten.

 

Ben jij op zoek naar een interessante, uitdagende en leerzame stage? Wil jij ervaring op doen in het ondersteunen en begeleiden van kinderen en jongeren, en hen stimuleren hun mogelijkheden beter te benutten? Het jongerenwerk van De Schoor biedt volop stagemogelijkheden! 


Lijkt het jou leuk projecten en activiteiten te organiseren op het gebied van ontmoeting, vrijetijdsbesteding op sport? Of op zoek naar een stageplek voor een onderzoek naar de projecten, activiteiten en methodieken die De Schoor in huis heeft of juist nog niet?

 

De stageplekken zijn voor met name mbo-studenten Sociaal (Cultureel) Werk, Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening, Pedagogisch Werk, Sport en Bewegen, en hbo-studenten Social Work en Sociaal Juridische Dienstverlening.

 

Maar er zijn ook enkele stageplekken voor studenten van andere richtingen. Denk aan financiën, communicatie, facitlitaire zaken, personeel en organisatie.

Privacyverklaring
Het Dynamisch Jongerenwerk maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere